A következő lista azoknak készült, akik most szeretnék elkezdeni tanulmányaikat a mesékről, és még nincs kellő jártasságuk a mesék értésében:

Voigt Vilmos: A mese felfedezése. A szaktudományos mesekutatás eredményei. A mese elterjedése és területi típusai. A mese történetének kezdetei. A „mese” név és a mese műfaja. A magyar népmese műfajai. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 221-231., 242-245.
Dömötör Tekla: Mese és monda. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 281-283.
Banó István: A népmese mint népköltészeti műfaj. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 19-36.
Berze Nagy János: Égig érő fa. TIT Baranya megyei Szervezete, 1958.
Erdész Sándor: A mese és hiedelemvilág kapcsolata. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 79-101.
Biczó Gábor: A mese hermeneutikája. In. Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. Didakt Kiadó, 2003. 9-33.
Hermann Zoltán: A mese archeológiája (Propp meseelmélete). In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 101-109.
Bódis Zoltán: Mese és szakrális kommunikáció. In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 137-160.
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Osiris- Századvég, 1995.
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan, 1995.
Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. Kijárat, 1997. Második kiadás: Didakt, 2002. (Itt rengeteg további szakirodalom található)
Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémia Kiadó, 2003.

Mese és terápia – Alap-szakirodalom

Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Magvető Kiadó, 2010.
Marie-Louise von Franz: Női mesealakok. Európa, 1992.
Marie-Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében. Európa, 1998.
Marie-Louise von Franz: Archetípusos minták a mesében. Édesvíz, 1998.
Verena Kast: Férfi és nő a mesében. EuroAdvice, 2002.
Estes, Clarissa Pinkola: Farkasokkal futó asszonyok. Édesvíz, 1996.
Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Új Mandátum Könyvkiadó, 2006.
Müller, Paul Emanuel: Figyelem és szeretet. Útmutató mesék. Ursus Libris, 2005.
Pressing Lajos: Égigérő fa. Szellemi tanítások a magyar népmesékben. Pilis-Print, 2009.
Peseschkian, Nossrat: A tudós meg a tevehajcsár. Helikon,1991.
Korbai Hajnal (szerk.): Az aranytök. Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek. L’Harmattan, 2010.
Korbai Hajnal (szerk.): Lotilko szárnyai. L’Harmattan, 2010.

bi

Kapcsolat

dr. Boldizsár Ildikó
E-Mail: boldizsarildiko@metamorphoses.hu
Web: http://metamorphoses.hu
Társoldalunk: http://meseterapia.hu/